Tarihçe

BATI KARADENİZ TELSİZ VE RADYO AMATÖRLERİ DERNEĞİ 

(WESTERN BLACK SEA RADIO AND RADIO AMATEURS ASSOCIATION  )

 

 

Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri – YM2KV – YM2EB ( BAKTRAD ) derneği 02.01.2018 tarihinde bölgede uzun yıllar bu hobiyi sürdüren radyo amatörlerinin çabaları ile kurulmuştur.

Ülkemizde ve bölgemizde radyo amatörlüğünün tanınması ve tanıtılması misyonunu ilk hedef olarak gözeten BAKTRAD kuruluşunun birinci haftasında bölgede 145.600 Mhz frakansı üzerinden (88.5 ton) analog ve dijital olarak hizmet veren VHF  rolesini aktif hale getirerek, radyo amatörlerinin hizmetine sunmuştur.

Batı Karadeniz bölgemizde röle üzerinden haberleşme ağının olmadığı BARTIN AMASRA – BARTIN İNKUM – BARTIN ULUS ( KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARK SAHASI) – ZONGULDAK ÇAYCUMA – KARABÜK – DEVREK bölgelerinde temsilciliklerini kurarak sahalarını  crosslink sistemleri ile merkez röleye bağlanmıştır.

Ayrıca 2020 yılı başında BAKTRAD ilk şubesini Zonguldak ÇAYCUMA ilçesine açarak 145.625 Mhz frekansı (88.5 ton) ikinci VHF rölesi ile büyümeye devam etmektedir.

Derneğimize Bartın Yıldız Köyü sınırları içerisinde Acil Afet Haberleşme Eğitim ve Uygulama Merkezi kazandırılmış olup aynı yerde her hafta Çarşamba saat 21:00’da tüm üyeleri ile bir araya gelerek dünyadaki ve ülkemizde ki teknolojik gelişmeleri tartışıp uygulamalı olarak hayata geçirmektedir. Ayrıca Acil Afet Eğitim ve Tatbikatları sanal olarak planlanıp uygulanmaktadır.

Derneğimiz üyelerince  her hafta Perşembe günleri saat 21:00-22:00 arası 145.600 Mhz (88.5 ton) ve Echolink YM2KV-R üzerinden haftalık çevrim alınmaktadır. 

BATI KARADENİZ TELSİZ VE RADYO AMATÖRLERİ DERNEĞİ 

(WESTERN BLACK SEA RADIO AND RADIO AMATEURS ASSOCIATION  )

Western Black Sea Radio and Radio Amateurs – YM2KV – YM2EB ( BAKTRAD ) association was established on 02.01.2018 with the efforts of radio amateurs who have been pursuing this hobby for many years in the region.

BAKTRAD, which considers the mission of recognizing and promoting radio amateurism in our country and in our region as the first target, activated the VHF, which provides analogue and digital services over 145.600 Mhz frequency (88.5 tons) in the region, in the first week of its establishment, and put it into the service of radio amateurs.

BARTIN AMASRA – BARTIN İNKUM – BARTIN ULUS ( KÜRE MOUNTAINS NATIONAL PARK FIELD) – ZONGULDAK ÇAYCUMA – KARABÜK – DEVREK regions where there is no communication network over the relay in our Western Black Sea region, and their fields are connected to the central relay with crosslink systems.

In addition, at the beginning of 2020, BAKTRAD opened its first office in Zonguldak ÇAYCUMA district and continues to grow with its second VHF relay with 145.625 Mhz frequency (88.5 T).

Our Association has been provided with an Emergency Disaster Communication Training and Application Center within the borders of Bartın Yıldız Village, and it meets with all its members every Wednesday at 21:00 in the same place to discuss and implement the technological developments in the world and in our country. In addition, Emergency Disaster Training and Exercises are planned and implemented virtually.

The members of our association receive weekly cycles on 145.600 Mhz (88.5 T) and Echolink YM2KV-R between 21:00-22:00 on Thursdays every week.

Call Sign: YM2KV

Emergency Call Sign: YM2EB

Relay Frequency: R0 145.600 Mhz 88.5 Tons

Cross Link 1: 433.450 Mhz 88.5 Tons

Cross Link2: 433.475 Mhz 88.5 Tons

Çaycuma Office (YM2KCY): 145.625 Mhz 88.5 Tons

.