Amatör Telsizcilik

Amatör Telsizcilik, hiçbir maddi menfaat gözetmeden sadece şahsi heves ve gayret ile telsiz tekniği alanında bilgi alışverişini sağlayan bir uğraştır. Amatör telsizci olmak için öncelikle Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olmak gerekmektedir. Bu belgenin düzenlenmesine ilişkin usul, esas ve ücretler Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından yürütülmektedir. KEGM tarafından düzenlenen amatör telsizcilik sınavlarına giren ve bu sınavlardan başarılı olanlara uluslararası geçerliliği haiz amatör telsizcilik belgeleri (A, B ve C Sınıfı) KEGM tarafından düzenlenmektedir.

-5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK), “Telsiz kurma ve kullanma izni, telsiz ruhsatnamesi ve kullanımına ilişkin esaslar” başlıklı 37’nci maddesi kapsamında hazırlanan Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, BTK Bölge Müdürlükleri tarafından, amatör telsiz derneklerince kurulacak role cihazları için VHF/UHF frekans bandlarından uygun frekans tahsis edilerek söz konusu cihazlar için ruhsat ve kullanma izni verilmektedir.

Gökhan Düzoğlu

TA2LGD

73.